23. ročník přehlídky muzejních filmů on-line

Od 1. května 2021 již probíhá hodnocení přihlášených filmů porotou MUSAIONfilmu 2021!

Od 1. června 2021

projekce on-line

pro přihlašovatele filmů

a přihlášené účastníky

od 9.00

(zde)

On-line anketa účastníků

o Cenu za nejzajímavější film MUSAIONfilmu 2021

(ceny)

8.–9. června 2021

diskuse on-line

porotci, lektoři – autoři, účastníci

vždy 14.00–15.00

(Microsoft Teams)

10.–17. června 2021

předávání cen on-line

Černý Janek 2021

10. června 2021 | 14.00–15.00

(YouTube)

do 17. června 2021 (15.00)

projekce on-line

oceněných filmů

(zde a YouTube)