top of page

porota – lektoři

vedení poroty

prof. Mgr. Rudolf Adler / KDT FAMU / předseda poroty

Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D. / ředitel MJAKUB / předseda program. rady

PhDr. Pavel Popelka, CSc. / emeritní ředitel MJAKUB / zakladatel MUSAIONfilmu

muzejní sekce

Mgr. Pavel Holman / vedoucí muzejní sekce (muzeologie)

PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D. / člen muzejní sekce (nestát. muzejnictví)

Václav Hron / Absolute Film Design / člen muzejní sekce (MUSAIONfilm)

filmová sekce

prof. MgA. Marek Jícha, AČK / vedoucí filmové sekce (film. obraz)

PhDr. Petr Slinták / člen filmové sekce (film. zvuk)

Mgr. Jarmila Šlaisová / členka filmové sekce (amatérský film)

MgA. Aleš Kapsa (nehlasuje) / MJAKUB / tajemník poroty (sekr. program. rady)

bottom of page