projekční bloky

[bližší informace připravujeme]

diskuse

úterý 8. a středa 9. června 2021
vždy od 14.00 do 15.00 hod.