top of page

anotace 47 filmů

„Děti“ Přemysla Pittra

 

Výpovědi pamětníků.

 

přihlašovatel: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského | režie: Ivana Křenová | výrobce: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského | rok výroby: 2020 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ne

 

Střihový pořad Židovské a německé „děti“ vzpomínají na Přemysla Pittra, vychází z rozsáhlého dokumentárního projektu Křižovatky osudů – Život bývalých „dětí P. Pittra“, který zachycuje vzpomínky pamětníků - účastníků „akce zámky“ na Přemysla Pittra a jeho spolupracovníky. Dokument přibližuje na základě lidských osudů přelomové události v českých a evropských dějinách 20. století. Humanitární „akce zámky“ je ojedinělá v evropském prostoru i díky tomu, že se zámecké ozdravovny staly útočištěm nejen židovských dětí, ale i dětí německých – do té doby dětí nepřátel. Vzpomínky pamětníků byly natáčeny přímo v autentickém prostředí jejich bydliště s využitím dobových materiálů a fotografií.

1000 mil československých

 

Reportáž ze startu závodu historických vozidel v Opletalově ulici v Praze.

 

přihlašovatel: Národní technické muzeum | režie: Jaromír Šlápota | výrobce: Národní technické muzeum | rok výroby: 2020 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ne

 

Závod se původně jel v letech 1933 až 1935 pod záštitou prezidenta Tomáše Masaryka, obnoven byl krátce v 70. letech a pravidelně se jako obnovený závod historických vozidel jezdí od roku 2015 (http://1000milceskoslovenskych.cz/).

 

 

 

 

 

Bronzová sekerka

 

Cesta pravěkého nástroje do muzejní expozice.

 

přihlašovatel: Husitské muzeum v Táboře | režie: Jan Míka | výrobce: Filmové studio FIlmofon animation | rok výroby: 2019 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ano

 

Film vypráví příběh sekerky z doby bronzové od jejího vzniku v dílně pravěkého metalurga přes uchování, nalezení současným archeologem, až po vystavení v muzejní expozici. Zpracování filmu zohledňuje možnost využití pro lektorské programy a didaktickou práci s mladými návštěvníky expozice.

 

 

 

 

 

Být si blízko na dálku

 

Muzeum umění Olomouc: role kulturní instituce v otázkách distančního vzdělávání a zprostředkování uměleckých sbírek v on line prostoru.

 

přihlašovatel: Muzeum umění Olomouc | režie: Terezie Čermáková | výrobce: Muzeum umění Olomouc | rok výroby: 2020 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ano

 

Muzeum umění Olomouc je státní sbírkotvorná instituce, která pečuje o díla státní, církevní i soukromé provenience, od antiky až po současnou výtvarnou kulturu. Naše muzeum, stejně jako většina kulturních institucí v různých koutech světa, muselo v době koronavirového omezení čelit nečekaným výzvám a hledat odpovědi na otázky, jak zachovat kontinuitu v nejistých měsících plných proměn. V rámci prezentace a interpretace muzejních sbírek jsme si zformulovali tyto základní otázky: Jak zachovat spojení veřejnosti s naší institucí během izolace a uzavřené instituce? Jak zůstat v kontaktu s konkrétními návštěvníky i v online prostoru, který může být sám o sobě velmi anonymní? A jaká může být naše role a přínos v této nečekané situaci? Tyto výzvy také nabídly možnost zhodnotit dosavadní aktivity a ukázaly nový potenciál již existujících a připravovaných projektů. Naším cílem bylo nové aktivity organicky začlenit do kontextu dlouhodobé koncepce, ať už se jednalo o virtuální zahájení nových výstav nebo cyklus edukačních videí, kterým muzejní lektoři reagovali na potřeby distančního vzdělávání v čase vrcholící pandemie.

 

 

 

 

 

Dílna stavebního truhlářství

 

Reklamní spot pro výstavu v Centru stavitelského dědictví NTM v Plasích.

 

přihlašovatel: Národní technické muzeum | režie: Jaromír Šlápota | výrobce: Národní technické muzeum | rok výroby: 2020 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ne

 

Podobně jako na výstavě, tak také v katalogu je zřetelně oddělena část věnující se stavebnímu truhlářství a část specializijící se na parketářství. Kapitoly věnované stavebnímu truhlářství tento řemeslný obor obecně vymezují a jednotlivé postupy tradičního řemesla představují na popisu výroby určitého výrobku – dveřního křídla. Text Lukáše Hejného, vedoucího oddělení architektury a stavitelství NTM, se zde opírá především o historické stavební příručky a je podpořen profesními zkušenostmi Miloše Kodýdka, truhláře, který se tradiční ruční výrobou dlouhodobě zabývá. Navazující bohatě fotograficky doprovozený katalog prvků stavebního truhlářství, zejména oken a dveří ze sbírek Národního technického muzea, pak řemeslné postupy ilustruje na konkrétních příkladech. Katalog ručních nástrojů i historického vybavení strojní truhlářské dílny dokumentuje proměnu technologického přístupu k danému řemeslu (http://muzeum-plasy.cz/node/279).

 

 

 

 

 

Do muzea s dětmi

 

Reklamní spot pro Centrum stavitelského dědictví NTM v Plasích.

 

přihlašovatel: Národní technické muzeum | režie: Jaromír Šlápota | výrobce: Národní technické muzeum | rok výroby: 2020 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ne

 

„Kdo zná, neničí“ hlásá motto nad vstupem do nové Expozice stavitelství v areálu národní kulturní památky Klášter Plasy v západních Čechách. Národní technické muzeum zde, ve své nové pobočce v duchu uvedeného motta prezentuje postupy a principy především tradičního stavitelství (http://muzeum-plasy.cz/o-nas).

 

 

 

 

 

EDU na drátě

 

Cyklus devíti výtvarných lekcí pod taktovkou lektorek a lektorů Muzea umění Olomouc.

 

přihlašovatel: Muzeum umění Olomouc | režie: Terezie Čermáková a kolektiv | výrobce: Muzeum umění Olomouc | rok výroby: 2020 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ano

 

Krátká videa, která mají motivovat diváky, především děti, k tvůrčí činnosti inspirované exponáty, výstavami, ale i prostory Muzea umění Olomouc. Tímto cyklem jsme reagovali na potřeby distančního vzdělávání v čase vrcholící pandemie.

 

 

 

 

 

Expedice Rembaranka 1969

 

Výprava Moravského zemského muzea mezi australské domorodce v roce 1969.

 

přihlašovatel: Moravské zemské muzeum | režie: Milan Švihálek | výrobce: Milan Švihálek | rok výroby: 2019 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ne

 

Filmový dokument Expedice Rembaranka 1969 vznikal za unikátních okolností. Záběry v něm použité byly natočeny před půl stoletím v Arnhemské zemi v severní Austrálii kameramanem vědecké expedice Moravského muzea Jiřím Vrožinou, a v roce 1970 použity v seriálu Za lidmi doby kamenné o lidech kmene Rembaranka. Po Vrožinově emigraci v roce 1981 se tento cyklus ocitl v trezoru a z větší části byl zničen. Jiří Vrožina zemřel roku 1993, ale kopie filmů z Arnhemské země byly nedávno šťastnou náhodou nalezeny v Sydney. Vzbudily zájem odborníků australského Úřadu pro výzkum kultury domorodců v Canbeře, byly jimi digitalizovány a poté díky péči Moravského zemského muzea zpracovány do pětidílného cyklu o celkové stopáži 160 minut. Premiéra filmu byla uvedena letos v Televizi NOE. Autoři filmu: Milan Švihálek (televizní scenárista, režisér  a moderátor), Richard Konkolski (světový jachtař a majitel agentury Seven Oceans Video), Ivan Červenka (televizní střihač, zvukař a režisér) a Petr Kostrhun (odborný poradce za MZM). Film byl vytvořen ve dvou verzích: hodinový dokument a rozšířená verze 4 x 20 minut. Na přehlídku je přihlášen poslední díl z čtiřdílné série.

 

 

 

 

 

Fenomén Jawa aneb Jawa, jak ji neznáte

 

TV spot k výstavě.

 

přihlašovatel: Národní technické muzeum | režie: - | výrobce: Petr Horký – Piranha Film s.r.o. | rok výroby: 0 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ne

 

Výstava Národního technického muzea „Fenomén Jawa aneb Jawa, jak ji neznáte“ připomíná 90 let činnosti našeho nejvýznamnějšího motocyklového výrobce, který výrazně ovlivnil daný obor i ve světovém měřítku. Vystaveno je zde na pět desítek motocyklů, automobil, trofeje ze závodů či jezdecké výstroje, a to převážně ze soukromých, veřejnosti jinak nepřístupných, sbírek.

 

 

 

 

 

Galerie a muzeum litoměřické diecéze

 

Galerie a muzeum litoměřické diecéze JAKO HOST Arcidiecézního muzea Olomouc – představení.

 

přihlašovatel: Muzeum umění Olomouc | režie: Helena Zápalková | výrobce: Muzeum umění Olomouc, Galerie a muzeum litoměřické diecéze | rok výroby: 2020 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ne

 

Doprovodní medailon Galerie a muzeum litoměřické diecéze, určený návštěvníkům olomoucké výstavy JAKO HOST v Arcidiecézním muzeu Olomouc.

 

 

 

 

 

Hermína Týrlová

 

Film žáků ZUŠ o příbramské rodačce, animátorce Hermíně Týrlové.

 

přihlašovatel: ZUŠ Jakuba Jana Ryby a ZUŠ Příbram I., nám, TGM 155 | režie: Kolektiv žáků pod vedením učitelky výtvarného oboru, Petry Peštové. | výrobce: ZUŠ JJR a ZUŠ Příbram I., nám TGM 155 ve spolupráci se spolkem Ultrafun. | rok výroby: 2019 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ne

 

Film žáků ZUŠ o příbramské rodačce, animátorce Hermíně Týrlové. Žáci při přípravě materiálů dohledávali archivní materiály, navštívili muzejní expozice a místa, kde animátorka žila, besedovali s pamětníky a zejména se inspirovali její tvorbou. Při zpracování podkladů se pak snažili uplatnit nabyté znalosti a výsledným filmem oslavit výročí 120 let, které letos uplynou od data narození této skvělé výtvarnice. Na filmu pracovali žáci všech oborů ZUŠ, původní je i hudba.

 

 

 

 

 

Husité a jejich protivníci

 

Druhý díl edukačního seriálu nejen pro děti.

 

přihlašovatel: Husitské muzeum v Táboře | režie: Gabriela Sokolová Loskotová | výrobce: Vyrobilo Husitské muzeum v Táboře | rok výroby: 2021 | sekce: bez hodnocení a ocenění poroty | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ano

 

Představujeme druhý díl z animovaného vzdělávacího seriálu pro děti i žáky školou povinné. K jeho vzniku byly použity obrázky z knih či kreseb známých autorů, jejichž díla má Husitské muzeum ve sbírkách, ilustrace Jiřího Petráčka z knihy Jak válčili husité od Petra Klučiny, 1983, ale také kresby dětí. V jednotlivých dílech seznamujeme dětské publikum se sbírkovými předměty Husitského muzea a taktéž husitskou tématikou. Film částečně nahrazuje edukační programy, které nebylo možné v době pandemie uskutečnit.

 

 

 

 

 

Husitský vůz

 

První díl edukačního seriálu nejen pro děti.

 

přihlašovatel: Husitské muzeum v Táboře | režie: Gabriela Sokolová Loskotová | výrobce: Vyrobilo Husitské muzeum v Táboře | rok výroby: 2021 | sekce: bez hodnocení a ocenění poroty | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ano

 

Představujeme první díl z animovaného vzdělávacího seriálu pro děti i žáky školou povinné. K jeho vzniku byly použity obrázky z knih či kreseb známých autorů, jejichž díla má Husitské muzeum ve sbírkách, ilustrace Jiřího Petráčka z knihy Jak válčili husité od Petra Klučiny, 1983, ale také kresby dětí. V jednotlivých dílech seznamujeme dětské publikum se sbírkovými předměty Husitského muzea a taktéž husitskou tématikou. Film částečně nahrazuje edukační programy, které nebylo možné v době pandemie uskutečnit.

 

 

 

 

 

Jiří Kraus a Pelhřimov

 

Může mít sídliště duši? Architekt a jeho realizace – pelhřimovské sídliště a Základní škola Na Pražské.

 

přihlašovatel: Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. | režie: Valerie Vítů | výrobce: Valerie Vítů, Kryštof Kutílek | rok výroby: 2021 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ne

 

Jiří Kraus, architekt, skaut, Sokol, politický vězeň, působil v letech 1966 až 1969 jako vedoucí pelhřimovského pracoviště Stavoprojektu. Projektoval centrální část sídliště Pražská a také ZŠ Na Pražské. Ačkoli byla architektonická práce v této době velmi limitována jak materiálovou nouzí, tak přísnou regulací výstavby, usiloval o to, aby pelhřimovské sídliště bylo dobrým místem k životu. V listopadu 2019 byl pan architekt hostem v Muzeu Vysočiny Pelhřimov. Navázaný kontakt vyústil v řadu e-mailů, do nichž na počítači vybaveném zvětšovací lupou a čtecím zařízením postupně sepisuje své vzpomínky. Krátkometrážní amatérský dokumentární film o jeho pelhřimovských realizacích je jedním z výstupů této spolupráce. Podklady k filmu a odbornou podporu poskytla Zuzana Trnková z Muzea Vysočiny Pelhřimov, film vytvořili Valerie Vítů, studentka FF KU v Praze, a Kryštof Kutílek, student Gymnázia a obchodní akademie Pelhřimov. Finančně byl film podpořen Hodinou H v rámci projektu Recover Promote Cultural Heritage programu Erasmus+. Vznikl při příležitosti 91. narozenin Jiřího Krause, které oslavil v plné duševní čilosti na konci března 2021.

 

 

 

 

 

Juraj Bartusz – představení umělce

 

Video portrét středoevropských umělců vytvořený v rámci projektu CEAD.

 

přihlašovatel: Muzeum umění Olomouc | režie: kolektiv autorů | výrobce: Muzeum umění Olomouc, Východoslovenské múzeum, Košice | rok výroby: 2020 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ne

 

Návštěva v ateliéru významného slovenského malíře a sochaře, který si osvojil ke svému vyjádření mnoho uměleckých postupů a technik. Vedle sochařství měl blízko k minimalismu a konkretismu, v průběhu let začal inklinoval také k akčnímu umění coby performer komentující aktuální společenská témata.

 

 

 

 

 

Juraj Meliš – Banálne objekty každodennosti

 

Dokumentárny film o umeleckej tvorbe Juraja Meliša v uliciach mesta Nové Zámky.

 

přihlašovatel: Katedra muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre | režie: Mgr. Daniel Miček | výrobce: Mgr. Daniel Miček a František Arpáš | rok výroby: 2020 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ne

 

V tomto filme chceme ľuďom ukázať krásu diel, ktoré Juraj Meliš vytvoril pre verejné priestory v Nových Zámkoch. Dnes sú tieto diela zanedbávané a prehliadané aj keď okolo nich denne chodíme. Skôr, ako analyzovať autorove výtvarné techniky a myšlienky, ktoré do svojich diel pretvoril, je našim cieľom ukázať ich skrytú krásu, detaily a upozorniť na ich polohu. Tým možno aj primäť diváka aby sa nabudúce, keď pôjde okolo Melišovho, alebo iného umeleckého diela v uliciach mesta, pristavil a vnímal jeho krásu. Na to boli tieto diela vytvorené a na to by mali slúžiť aj dnes.

 

 

 

 

 

Karantéňan

 

Online projekt Karantéňan seznamuje malé čtenáře a ilustrátory s médiem autorské knihy.

 

přihlašovatel: Památník národního písemnictví | režie:  | výrobce: Památník národního písemnictví, Milan Starý, Ester Stará, Vojtěch Starý | rok výroby: 2020 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ano

 

Online projekt Karantéňan vznikl v době karantény a distanční školní výuky v lektorském oddělení Památníku národního písemnictví. S pomocí kreslené a animované postavičky, která se objevuje na sociálních sítích – superhrdiny Karantéňana – motivuje děti k vyprávění vlastních příběhů prostřednictvím média autorské knihy. Děti se s postavou Karantéňana coby průvodcem knižním světem seznamují v úvodním videu, které vzniklo ve spolupráci s ilustrátorem Milanem Starým a spisovatelkou Ester Starou. Autoři s pomocí Karantéňana provádějí děti všemi složkami tvorby příběhu, od textu až k výtvarnému doprovodu. Postava Karantéňana jako superhrdiny odkazuje také na „hrdiny dneška“ a inspiruje tak k vytvoření vlastního příběhu, kde hrdinství v atmosféře koronaviru překračuje hranice fikce.

 

 

 

 

 

Kašpárkovo pozdní odpoledne

 

Osud, práce a umělecká tvorba Pavla Míčka Hubáčka.

 

přihlašovatel: Ondřej Krejcar | režie: Ondřej Krejcar | výrobce: Impuls Hradec Králové | rok výroby: 2020 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ne

 

Profesí kamenosochař a autor oblíbených loutek odkrývá svůj svět tvorby, hravých naivistických obrazů a dalších nečekaných vášní.

 

 

 

 

 

Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948

 

Hledání identity malého města na pozadí velkých dějinných událostí.

 

přihlašovatel: Muzeum Kroměřížska, p. o. | režie: Vladislav Františ | výrobce: VF studio.cz, obsahová část: Markéta Mercová, Muzeum Kroměřížska, p. o. | rok výroby: 2020 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ne

 

Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948. Film, který je součástí stálé expozice Muzea Kroměřížska, se snaží ve zkratce zachytit stěžejní momenty, které formovaly rozvoj Kroměříže a jejího obyvatelstva v období mezi lety 1848–1948. Chronologicky sestavený příběh seznámí diváka moderní a atraktivní formou například s průběhem ústavodárného říšského sněmu zasedajícího v Kroměříži v roce 1848/1849, se setkáním rakouského císaře Františka Josefa I. s ruským carem Alexandrem III. v Kroměříži v roce 1885, s tragickými roky obou světových válek nebo s obdobím mimořádného rozvoje spolkové činnosti ve městě.

 

 

 

 

 

Kterak johanité do Čech přišli

 

Animovaný film o vzniku johanitského řádu a jeho začátcích v Čechách.

 

přihlašovatel: Jan Míka | režie: Jan Míka | výrobce: Muzeum středního Pootaví Strakonice | rok výroby: 2021 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ne

 

Krátký animovaný film vyrobený pro Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích (http://www.filmofon.cz/).

 

 

 

 

 

Kurátoři NTM představují nejzajímavější exponáty

 

V sérii videí kurátoři představují ty nejzajímavější exponáty ze stálých sbírek NTM vzniklé v Československu v posledních sto letech.

 

přihlašovatel: Národní technické muzeum | režie: - | výrobce: Odbor PR Národního technického muzea | rok výroby: 2018 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ne

 

Projekt vznikl jako doprovodný materiál k výstavě Made in Czechoslovakia aneb Průmysl, který dobyl svět. Výstava byla stěžejní akcí Národního technického muzea k výročí vzniku republiky. Videa zobrazují unikátní „muzejní kousky“, které dokumentují technický a průmyslový vývoj československého státu po celou dobu jeho existence tj. od roku 1918 do roku 1992. Videa byla prezentována na sociálních sítích.

 

 

 

 

 

Letem světem středověkem

 

Osmidílná série výukových videí, která živou formou představují různé oblasti života středověkých lidí.

 

přihlašovatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové | režie: Martin Jakoubek | výrobce: Muzeum východních Čech v Hradci Králové | rok výroby: 2020 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ano

 

Osmidílná série výukových videí, která představují různé oblasti života středověkých lidí. Videa se opírají o exponáty výstavy Uprostřed Koruny české - Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250-1550, které pomáhají přiblížit umění, kulturu a všednodennost v českém středověkém městě. Jednotlivé díly na sebe nepřímo navazují a jsou vždy tematicky ohraničeny. Závěrečný díl je pak shrnutím a opakováním předešlých kapitol. Seriál vznikl v úzkém muzejním týmu, podle scénáře muzejního pedagoga Martina Jakoubka, který také sám jako učitel v seriálu vystupuje. Vytvořen byl v době pandemie Covid-19 a sloužil hlavně jako on-line nástroj pro domácí vzdělávání. Témata Martin Jakoubek zpracovával po konzultacích s učiteli spolupracujících základních škol a podle jejich potřeb pro on-line výuku. Videa byla v době karantény, vždy po týdnu, umísťována na web, FB profil i Youtube kanál Muzea východních Čech v Hradci Králové, kde jsou k dispozici i nyní.

 

 

 

 

 

Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět

 

TV spot k výstavě.

 

přihlašovatel: Národní technické muzeum | režie: - | výrobce: 60 seconds, Indust, s.r.o. | rok výroby: 2018 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ne

 

Výstava s názvem „Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět“ je stěžejní akcí Národního technického muzea k výročí vzniku republiky. Na 130 exponátech především ze sbírek muzea představí technický a průmyslový vývoj československého státu po celou dobu jeho existence, tj. od roku 1918 do roku 1992.

 

 

 

 

 

Májky

 

Dokument o májových slavnostech ve Středočeském kraji.

 

přihlašovatel: Pavel Michalik | režie: Pavel Michalik | výrobce: Katedra multimédií, Vysoká škola ekonomická v Praze | rok výroby: 2018 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: [Ne]

 

Folklor a tradice v životě současného mladého člověka. Proč jsou dnešní mladí lidé ochotni věnovat tolik času a energie přípravě Staročeských májů? Jak souvisí plodnost, láska a erotika s břízami a Májovým stromem? Co si o Májích myslí cizinci žijící v Čechách? A poslouchají dnešní mladí dechovku? Nejen na tyto otázky hledá dokument odpovědi mapováním průběh tradičních Májů ve třech obcích Středočeského kraje.

 

 

 

 

 

Maršov – život v trhlinách Země

 

Půda pod vašima nohama není tak pevná, jak se zdá.

 

přihlašovatel: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. | režie: Amálie Kovářová | výrobce: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. | rok výroby: 2019 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ne

 

Malou vísku Maršov severně od Uherského Brodu zasáhl v roce 1967 na české poměry nebývalé masivní sesuv půdy. Řada domů spadla, popraskala, základy se potrhaly, stromy vyvrátily. Lidé byli nuceni se odstěhovat a jak šel čas, vesnice postupně přicházela o obyvatele, obchod nebo pravidelnou autobusovou linku. Ruiny polorozpadlých obydlí postupně zarůstaly přírodou. Maršov je zapadlý v údolí mezi strmými svahy a do odřízlé vesnice tak neputuje ani mobilní signál. Vesnice tak jakoby pomalu mizela ze světa. V posledních letech se ale do Maršova život vrací a pohledy na jeho minulost, budoucnost i přítomnost se různí. Záleží, čí oči se dívají.

 

 

 

 

 

Mezinárodní trienále skla a bižuterie Jablonec 2020

 

Videospot vytvořený pro Českou televizi k prezentaci projektu.

 

přihlašovatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou | režie: - | výrobce: OBAcreators | rok výroby: 2019 | sekce: bez hodnocení a ocenění poroty | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: [Ne]

 

Videospot pro propagaci výstavního projektu Trienále Jablonec 2020.

 

 

 

 

 

Miroslav Vrtěna, bednář ze Štěpánova nad Svratkou

 

Medailonek o bednáři ze Štěpánova nad Svratkou.

 

přihlašovatel: Muzeum Vysočiny Třebíč | režie: - | výrobce: Muzeum Vysočiny Třebíč | rok výroby: 2020 | sekce: bez hodnocení a ocenění poroty | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ne

 

Miroslav Vrtěna je zástupcem čtvrté generace bednářů ve své rodině. Bednářskému řemeslu se vyučil v plzeňském pivovaru Prazdroj, po několikaleté praxi v bednářské provozovně se osamostatnil a v devadesátých letech založil vlastní bednářskou dílnu. Miroslav Vrtěna patří v celorepublikovém měřítku k malé hrstce bednářů, kteří toto běžné a žádané řemeslo našich předků dokázali přenést a udržet až do současnosti.

 

 

 

 

 

Navštivte Portmoneum – Museum Josefa Váchala!

 

Spot zvoucí do památky evropského významu.

 

přihlašovatel: Regionální muzeum v Litomyšli | režie: Tomáš Čermák | výrobce: Regionální muzeum v Litomyšli | rok výroby: 2019 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ne

 

Nevšední muzeum najdete v domě Josefa Portmana v Litomyšli. V domě úředníka, soukromého tiskaře a sběratele umění, který si nechal v letech 1920–1924 interiér vymalovat a vybavit originálním nábytkem od Josefa Váchala. Sám mistr se zpodobnil jako Krysař, krysy však svou flétnou nevábí. Pod jejími tóny ožívají duchové, ďáblové a zvířata na zdech a nábytku. Přijďte se sami přesvědčit!

 

 

 

 

 

Nejkrásnější české knihy roku 2019

 

Online vyhlášení výsledků soutěže o Nejkrásnější české knihy roku 2019.

 

přihlašovatel: Památník národního písemnictví | režie: Jakub Jansa | výrobce: Jakub Jansa a kol. | rok výroby: 2020 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ano

 

Videoprezentace 55. ročníku soutěže o Nejkrásnější české knihy roku 2019, kterou každoročně pořádá Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví, vznikla v období květnové karantény. Grafický designér Jiří Kniha se jednoho ráno ocitá v prázdné kanceláři. Rozhodne se, že vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší knižní design si tentokrát udělá po svém. V krátkém filmu Jakuba Jansy účinkují Jiří Kniha, Lubomír Zaorálek (ministr kultury ČR) a Zdeněk Freisleben (ředitel Památníku národního písemnictví).

 

 

 

 

 

Nenastoupili

 

Animovaný film vytvořený dětmi o osudech židovské rodiny za 2. světové války.

 

přihlašovatel: ZUŠ J. Suka Benešov, odloučené pracoviště Chocerady | režie: Marta Vančurová | výrobce: ZUŠ J. Suka Benešov, odloučené pracoviště Chocerady; Cesta tam a zase zpátky z.s., Ultrafun. | rok výroby: 2018 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: [Ne]

 

Animovaný film vytvořený kolektivem žáků (8 - 15 let) výtvarného oboru Základní umělecké školy J. Suka Benešov, odloučené pracoviště Chocerady ve spolupráci se spolkem Cesta tam a zase zpátky a Ultrafunem. Film pojednává o osudech židovské rodiny za 2. světové války poté, co se rozhodli nepodrobit nařízení a nenastoupit do nacistických transportů. Film o osudech rodiny Kováčovy vznikl na základě vyprávění pamětnice paní Evy Benešové.

 

 

 

 

 

Obnova objektu Libušín po požáru

 

Dokument o šestileté rekonstrukci Libušína.

 

přihlašovatel: Národní muzeum v přírodě v Rožnově p. R. | režie: Zbyněk a Michal Popovi | výrobce: Michal Pop – Studio107 | rok výroby: 2020 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ne

 

Turistická chata Libušín na Pustevnách byla v roce 2014 zdevastována ničivým požárem. Po šesti letech rekonstrukce se znovuotevřela veřejnosti ve čtvrtek 30. července 2020.

 

 

 

 

 

Okolo Hradce aneb Hradečáci na kole

 

Propagační spot výstavy Okolo Hradce aneb Hradečáci na kole.

 

přihlašovatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové | režie: Ondřej Rybín | výrobce: Muzeum východních Čech v Hradci Králové | rok výroby: 2019 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ne

 

Propagační spot výstavy Okolo Hradce aneb Hradečáci na kole, určený pro volné šíření na sociálních sítích a jako pozvánka na stejnojmennou výstavu.

 

 

 

 

 

Opevnění Tábora

 

Naučný snímek o vzniku a proměnách opevnění města od středověku po třicetiletou válku.

 

přihlašovatel: Husitské muzeum v Táboře | režie: Jan Míka | výrobce: Filmové studio FIlmofon animation | rok výroby: 2019 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ano

 

Za použití animací se snímek snaží názorně představit vývoj městského opevnění Tábora od středověkých počátků po třicetiletou válku. Vysvětluje funkce a postup výstavby jednotlivých prvků středověké a raně novověké fortifikace.

 

 

 

 

 

Podzim

 

Hudební klip D. Fajkuse a J. Hanouska z opavské Historické výstavní budovy.

 

přihlašovatel: Slezské zemské muzeum | režie: Markéta Waignerová | výrobce: Markéta Waignerová (Waignerová - Foto a Video) | rok výroby: 2021 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ano

 

Klip ke skladbě Podzim hudebníků Dominika Fajkuse (klavír, autor hudby) a Jana Hanouska (violoncello) z Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea. Smyslem tohoto malého projektu bylo zpřístupnit nenáročnou formou muzejní objekt a podpořit mladé opavské umělce (jak samotné hudebníky, tak tvůrkyni klipu) v době kompletního uzavření kulturní sféry z důvodu protiepidemických opatření. Klip byl primárně určen pro propagaci na sociálních sítích. Lze konstatovat, že svůj účel splnil, neboť jeho dosah zejména v našem regionu byl velký - během prvních tří týdnu od premiéry jej jen na profilu muzea zhlédlo více než 5 700 uživatelů.

 

 

 

 

 

Portmoneum – Příběh neobyčejného domu

 

Jak se z malého, nenápadného domku na předměstí stane umělecký fenomén.

 

přihlašovatel: Regionální muzeum v Litomyšli | režie: Tereza Brázdová | výrobce: Regionální muzeum v Litomyšli | rok výroby: 2020 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ne

 

Dokumentární film Regionálního muzea v Litomyšli přibližuje proměny dnešního Portmonea - Musea Josefa Váchala, a to v perspektivě více než jednoho století. Tedy od doby, kdy se do domku nastěhoval malý Josef Portman, budoucí úředník, bibliofil a obdivovatel umění Josefa Váchala, jehož nástěnnými malbami si dům ve 20. letech minulého století nechal vyzdobit. Jde o první snímek v české historii, který se věnuje osobnosti Josefa Portmana v kontextu české kultury. Popisuje ale i osudy domu a jeho dalších obyvatel, stejně jako snahy místních umělců o záchranu jedinečných maleb a složitý proces jejich následného restaurování. Dokument přibližuje zrod soukromého, později veřejného muzea, které propojilo životy mnoha lidí, významně zasáhlo do společenského života malého města a stalo se oblíbeným turistickým cílem. Film vznikl v roce 2020 u příležitosti celkové rekonstrukce Portmonea, v jehož nové expozici jej mohou návštěvníci také zhlédnout.

 

 

 

 

 

Přerovské povstání... 75 let poté

 

Vzpomínky pamětníků na Přerovské povstání.

 

přihlašovatel: Muzeum Komenského v Přerově, p. o. | režie: Svatava Měrková | výrobce: Jiří Dvorský | rok výroby: 2020 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ne

 

Květnové povstání českého lidu začalo Přerovským povstáním 1. května 1945. Vzniklo spontánně, trvalo jen několik hodin a nakonec bylo tvrdě potlačeno a potrestáno. Přesto si zaslouží pozornost historiků i laické veřejnosti. Dokument popisuje Přerovské povstání, od počátku až do nešťastného konce, nejen pomocí dobových fotografií, filmových záběrů a odborného výkladu historika, ale zejména prostřednictvím výpovědí desítky dosud žijících pamětníků těchto událostí.

 

 

 

 

 

Sametová revoluce v Uherském Brodě

 

O znovuprobouzení demokracie a touze si ji udržet.

 

přihlašovatel: ZŠ Uherský Brod, Mariánské náměstí 41 | režie: tuto funkci jsme jaksi neměli-patronkou snímku, která koordinovala práci žáků byla Martina Krajčová | výrobce: Autory jsou žáci ZŠ Uherský Brod, Mariánské náměstí | rok výroby: 2020 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ne

 

Snímek osvětluje průběh sametové revoluce v UB a reflektuje nezbytnost připomínat tyto okamžiky mladé generaci.

 

 

 

 

 

Sečení tráve v Pivíně

 

Doment o tradiční akci sečení trávy.

 

přihlašovatel: Folklorum.z.s. Olomouc | režie: Ing. Michal Pop | výrobce: Studio107 Jarcová | rok výroby: 2020 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ne

 

Dokument o tradiční akci konané v Pivíně u příležitosti sečení louky tradičním způsobem, včetně kutí kosy a společné zábavy všech zúčastněných.

 

 

 

 

 

Skloletí

 

Propagační spot výstavy Skloletí – 100 let sklářské školy v Železném Brodě.

 

přihlašovatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové | režie: Štěpán Zahálka | výrobce: Štěpán Zahálka – Videomaker | rok výroby: 2020 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ne

 

Propagační spot výstavy Skloletí – 100 let sklářské školy v Železném Brodě, určený pro volné šíření na sociálních sítích a jako pozvánka na výstavu.

 

 

 

 

 

Transfer 3

 

Kameny vzpomínek.

 

přihlašovatel: Oblastní muzeum Praha východ, příspěvková organizace Středočeského kraje | režie: Marek Štencl | výrobce: Dokument byl vyroben STORY TIME v koprodukci  se Středočeským krajem, Památníkem  národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech. | rok výroby: 2019 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ne

 

Dokumentární snímek Transfer 3 sleduje jedno ze zlomových období dějin II. světové války. Skládá hold hrdinům našeho domácího a zahraničního odboje v boji za svobodu .

 

 

 

 

 

Uprostřed Koruny české

 

Rozsáhlý a podrobný dokument o výstavě s komentovanými vstupy autorky a kurátorky výstavy.

 

přihlašovatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové | režie: Jitka Štěpánková | výrobce: TV Metuje, s.r.o. | rok výroby: 2020 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ne

 

Dokument vznikl v době mimořádných opatření v souvislosti s pandemií Covid-19. Výstava Uprostřed Koruny české – gotické a raně renesanční umění východních Čech byla přístupná veřejnosti od 7. 2 2020 pouze do 13. 3. 2020. Poté byla nuceně uzavřena a první návštěvníci ji mohli vidět až od poloviny května 2020. Dokument vznikl jako podrobný a exkurz do čtyř sálů, které detailně představují velkou část exponátů zapůjčených z Čech, Polska, Německa a Rakouska. Dokument je určen hlavně pro odbornou veřejnost.

 

 

 

 

 

Varhany pro svatou Zdislavu

 

Svatá Zdislava dostala k osmistému výročí narození skvostný, důstojný a vzácný dar.

 

přihlašovatel: Michal Pop, Studio107 | režie: Michal Pop | výrobce: Studio107 | rok výroby: 2020 | sekce: bez hodnocení a ocenění poroty | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ne

 

Kostel svaté Zdislavy v Prostřední Bečvě byl postaven a vysvěcen na přelomu tisíciletí. V roce 2013 začali zdejší farníci uvažovat o stavbě nových píšťalových varhan, které se v červenci roku 2020 dočkaly slavnostního žehnání. Svatá Zdislava tak dostala k osmistému výročí narození skvostný, důstojný a vzácný dar.

 

 

 

 

 

Vaše smrt – naše svoboda

 

Odvaha a věrnost pravdě vykoupená za nejvyšší cenu.

 

přihlašovatel: Václav Hron | režie: Václav Hron | výrobce: Absolute Film Design s.r.o. | rok výroby: 2021 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ne

 

Úvodní film do nové expozice obětem heydrichiády a parašutistům – Zámeček Pardubice.

 

 

 

 

 

Veleckých mlýn L. P. 1756

 

Svědek světoznámé písně Teče voda, teče.

 

přihlašovatel: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě | režie: Aleš Kapsa | výrobce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě | rok výroby: 2020 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ne

 

Videodokument Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě během necelých 30 minut přibližuje výjimečné, ale téměř zapomenuté místo na Moravském Slovácku. Podle zdejších pamětníků, jejichž výpovědi dokument zachycuje na záběrech ze srpna 2019 – Martina Veleckého st. (*1934) a jeho syna Martina Veleckého ml., se kolem tohoto místa kdysi „točil život“ uherskobrodské obce Suchá Loz na úpatí Bílých Karpat. Tím místem byl ve zdejší obci nejstarší vodní mlýn rodiny Veleckých, nesoucí na svém hlavním trámu (nazvaným otec) vročení 1756. Záznam prohlídky mlýna s komentářem syna posledního mlynáře (M. Velecký st.) upomíná na tradiční způsob mletí, vybavení mlýna, prostory sloužící k práci i setkávání, založení mlýna, tradované příběhy a nakonec i vznik lidové písně Teče voda, teče, inspirující dodnes desítky interpretů na celém světě. Dokument je doplněn archivními fotografiemi a záběry na historická mlecí zařízení, natočenými v Národním muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (srpen 2020). Film připomíná, že udržet dodnes původní stavení na lokalitě mlýna se zdařilo díky závěti matky navzdory komunistické totalitě, která zabránila provozu mlýna již v 50. letech 20. století. Spojení historie mlýna s písní Teče voda, teče, o níž byla matka Johana Velecká přesvědčena, že na tomto místě vznikla, přetrvává na Veleckých mlýně v živé paměti dodnes. Filmem provází příbuzný mlynářského rodu Veleckých, výtvarník Libor Velan, správce nedalekého Muzea v nedaleké Bystřici pod Lopeníkem.

 

 

 

 

 

Vitráže v kapli Ducha svatého

 

Vznik nové figurální vitráže.

 

přihlašovatel: Václav Hron | režie: Václav Hron | výrobce: TV NOE | rok výroby: 2020 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ne

 

Tradiční umělecká technika v současnosti.

 

 

 

 

 

Zacílit a pal!

 

Střelné zbraně a střelba v proměnách staletí.

 

přihlašovatel: Slezské zemské muzeum | režie: Kamil Valušek / Ondřej Haničák | výrobce: Slezské zemské muzeum | rok výroby: 2020 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ano

 

Střelné zbraně během své dlouhé historie patřily k nejdůmyslnějším a nejspolehlivějším technologickým artefaktům. Často bývaly také náročně zdobené, a proto z dnešního pohledu představují cenné doklady umělecko-řemeslného nadání svých tvůrců. Výstava představuje jak um starých puškařů, specializujících se na výrobu nákladně pojednaných zbraní pro lov a sportovní střelbu, tak sériově produkované armádní zbraně, jimiž byli vyzbrojeni vojáci evropských armád ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století. Spolu s rozmanitou plejádou střelných zbraní a munice jsou na výstavě prezentovány také další artefakty související s lovem, střeleckými spolky a vojenstvím. Vedle reprezentativních střeleckých trofejí a půvabných malovaných střeleckých terčů se návštěvník seznámí také s další, dnes již často neznámou, loveckou a střeleckou výbavou. V neposlední řadě je pozornost věnována i historii sběratelství militarií a jejich muzejní prezentaci.

 

 

 

 

 

Zadlabávání dveřního zámku

 

Smyčka pro výstavu v Centru stavitelského dědictví NTM v Plasích.

 

přihlašovatel: Národní technické muzeum | režie: Jaromír Šlápota | výrobce: Národní technické muzeum | rok výroby: 2020 | sekce: hodnocení a ocenění porotou | film byl vyroben z důvodu pandemie 2020–2021: Ne

 

Pracovní postup truhlářské práce – zadlabávání dveřního zámku.

„Děti“ Přemysla Pittra.00_00_56_05.Still
1000 mil československých.00_00_59_22.St
Bronzová sekerka.00_00_50_23.Still001.jp
Dílna stavebního truhlářství.00_00_28_39
Do muzea s dětmi.00_00_39_16.Still002.jp
MUO_EDU_lektori_RGB_3_upd.jpg
Expedice Rembaranka 1969.00_00_13_12.Sti
Fenomén Jawa aneb Jawa, jak ji neznáte.0
Galerie a muzeum litoměřické diecéze (př
Hermína Týrlová.00_06_41_07.Still001.jpg
Husité a jejich protivníci.00_01_28_11.S
Husitský vůz.00_01_32_23.Still003.jpg
Jiří Kraus a Pelhřimov.00_03_25_18.Still
Juraj Meliš – Banálne objekty každodenno
Karantéňan.00_02_27_07.Still003.jpg
Kašpárkovo pozdní odpoledne.00_03_13_17.
Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948.00_02
Kterak johanité do Čech přišli.00_05_30_
Kurátoři NTM představují nejzajímavější
Letem světem středověkem.00_17_31_10.Sti
Made in Czechoslovakia aneb průmysl, kte
Májky.00_18_00_11.Still005.jpg
Maršov – život v trhlinách Země.00_24_45
Mezinárodní trienále skla a bižuterie Ja
Miroslav Vrtěna, bednář ze Štěpánova nad
Navštivte Portmoneum – Museum Josefa Vác
Nejkrásnější české knihy roku 2019.00_09
Nenastoupili.00_05_16_02.Still004.jpg
Obnova objektu Libušín po požáru.00_26_3
Okolo Hradce aneb Hradečáci na kole.00_0
Opevnění Tábora.00_07_28_06.Still006.jpg
Podzim.00_00_51_14.Still003.jpg
Portmoneum – Příběh neobyčejného domu.00
Přerovské povstání... 75 let poté.01_08_
Sametová revoluce v Uherském Brodě.00_09
Sečeni tráve v Pivíně.00_04_02_21.Still0
Skloletí.00_01_37_12.Still007.jpg
Transfer 3.00_32_53_09.Still010.jpg
Uprostřed Koruny české.00_43_07_17.Still
varhany-pro-svatou-zdislavu.14_40_42.02.
Vaše smrt – naše svoboda.00_10_23_20.Sti
Veleckých mlýn L. P. 1756.00_01_06_21.St
Vitráže v kapli Ducha svatého.00_06_35_0
Zacílit a pal!.00_01_11_19.Still002.jpg
Zadlabávání dveřního zámku.00_00_30_16.S
bottom of page