top of page

o MUSAIONfilmu

MUSAIONfilm je přehlídka muzejních filmů.

Od roku 1998 ji každoročně (vyjma rok 2020 z  důvodu pandemie)

pořádá Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě,

příspěvková organizace Ministerstva kultury České republiky.

Na termín 6.–8. června 2023 je připravován jubeljní 25. ročník,

toto jsou jeho internetové stránky.

Dosud bylo uspořádáno 24 ročníků přehlídky,

v nichž převládaly tyto charakeristické prvky:

bottom of page