o MUSAIONfilmu

MUSAIONfilm je přehlídka muzejních filmů.

Od roku 1998 ji každoročně (vyjma rok 2020 z  důvodu pandemie)

pořádá Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě,

příspěvková organizace Ministerstva kultury České republiky.

Na termín 8.–10. června 2021 je připravován 23. ročník,

poprvé on-line – toto jsou jeho internetové stránky.

Dosud bylo uspořádáno 22 ročníků přehlídky,

v nichž převládaly tyto charakeristické prvky:

diskuse a semináře

3 denní trvání

hodnocení, ocenění

30 účastníků