top of page
Černý Janek 2022 (autor Karel Táborský)

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

AKTUALIZACE – 9. ČERVNA 2022 | 18.45
(změna vyhrazena)

OSOBNĚ SE ÚČASTNÍ: Absolute Film Design, s.r.o. | Česká televize | Etnografický ústav Moravského zemského muzea | Galerie výtvarného umění v Ostravě | Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o., pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov | Muzeu umění Olomouc, státní příspěvková organizace | Národní památkový ústav | Národní památkový ústav, ÚPS v Kroměříži | Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského | Národní technické muzeum | Slezské zemské muzeum, Opava | Slovácké muzeum v Uherském Hradišti | Záhorské múzeum v Skalici | Židovské muzeum v Praze

1. DEN – ÚTERÝ / 7. června

„Dvořák – Špáta – Adler“

 

12.30     prezence

v Muzeum J. A. Komenského

v Uherském Brodě

 

13.00  zahájení

ředitel muzea

účinkuje kytarový virtuóz

Štěpán Rak

 

13.30  „Do“ a „ze“ sbírek

/ Videotéky MUSAIONfilmu

Dvořák – umění hořák

Stručný pohled na život významného kunsthistorika,

učitele prof. Františka Dvořáka očima jeho studentů.

14.30 beseda s režisérem

Zdeňkem Zvonkem

a lektorem PhDr. Petrem Slintákem

 

15.05  Tramway. Pocta Janu Špátovi

Připomenutí originální reklamy Jana Špáty

 

15.15 diskuse

 

16.00 lektorský seminář

– režisér a pedagog

prof. Rudolf Adler (KDT FAMU)

Český amatérský film jako inspirace pro práci v muzeu

filmy v rámci semináře:

Jak se dělá ságo

- Miroslav Trudič

Stopou Emericha Ratha

- Miroslav Trudič

Zámečtí páni

- Lukáš Mlček

Otec nezvěstný

- Jakub Voves

Parní muž

– Jiří Beneš

Konec polické mlékárny

- Miroslav Šolc

O pivu pražském

– Bohumil Kheil

19.00 kulturní program

Ve Strážnici na vojnu verbujú

Cimbálová muzika Pavla Múčky

ze Strážnice s hosty

zpěv Magadalena Múčková

19.30 pohoštění

 

20.00    večer s Cimbálovou muzikou Pavla Múčky ze Strážnice (do 23.00)

Mimořádná cena MUSAIONfilmu za vynikající muzejní přínos v období pandemie 2021–2022 (O. Žampach)

2. DEN – STŘEDA / 8. června

„Filmy s muzei“

9.00    Umění kdysi a dnes

Braunova socha loutkou

Film o vzniku Galerie loutek Jiřího Nachlingera v Comoedien-Hausu na Kuksu

Hic et nunc. Patrik Proško

Unikátní dokument o dosud nejkomplexnějším díle výtvarníka Patrika Proška. Nemáme nic než přítomný okamžik.

 

9.50    diskuse

10.15  Křesťanství

Páter Paulín Bajan OFM

Dokument o slovenskom františkánskom kňazovi, kazateľovi, organistovi, hudobnom skladateľovi P. P. Bajanovi (1721-1792)

 

II. křížová výprava u Žatce r. 1421

připomenutí 600. výročí obléhání Žatce křižáky

 

10.50  diskuse

 

11.15  Oživený odkaz

Anamorfní portrét Tomáše Krýzy. Patrik Proško

Časosběrný dokument o vzniku anamorfního portrétu Tomáše Krýzy od vizuálního umělce Patrika Proška

 

Sebastiano Luciani zv. del Piombo. Madona s rouškou. Vznik obrazu

Autorský animovaný klip prezentující vznik obrazu Madona s rouškou.

 

Komenský do tříd!

Upoutávka

 

11.30  diskuse

 

13.30  Vivat Comenius: 30 let

Setkání s Komenským. Alfred Strejček. Vivat Comenius

Cesty víry – Vivat Comenius

14.40  diskuse

 

15.15  Kasteláni

Náš venkov – Hradní pán z trojmezí

Kastelán Radek Kocanda si svůj vysněný hrad vysekal z lesní houštiny nedaleko jihočeské Kaplice.

 

Skryté skvosty – Rožmberk

Herec Jaroslav Plesl prozradí, co se návštěvník obyčejně nedozví a o čem kasteláni většinou nemluví.

 

16.10  diskuse

 

17.00 lektorský seminář – kameraman a pedagog

prof. MgA. Marek Jícha

(AČK, FAMU)

Digitalizování a restaurování 8 mm, 16 mm a 35 mm filmů

20.00    večer s Cimbálovou muzikou Burčáci z Míkovic (do 23.00)

3. DEN – ČTVRTEK / 9. června

„Muzejní filmy“

9.00    Muzea se představují

95 let Domu umění. 1926–2021

Komentovaná prohlídka Domem umění v Ostravě od sklepa až po půdu.

Pražská Invalidovna

Obrazy z historie pražské Invalidovny od nejstarších dějin k současnosti.

Tajemství půdy

Poznejte výjimečné nálezy z českých a moravských synagog

 

9.50    diskuse

 

10.30  Muzejní postupy

a instrukce

Kapitoly ze stavebního truhlářství [ukázka]

Pracovní postup - tradiční stavební truhlářství

Před prohlídkou

Instruktážní film pro průvodce - díl 1 (Celkový počet dílů 4) Film nabízí návod pro zvládnutí průvodcovské profese.

11.05  diskuse

 

11.30 lektorský seminář – PhDr. Petr Slinták

Slovácko v díle Jaromila Jireše

 

13.30  Muzejní filmové experimenty

Poslechněte mord ukrutný

Kramářská píseň o mordu, který se stal ve Svatobořicích u Kyjova.

 

Tajný život medvídků

Plyšáci v muzeu

 

Demolice kotelny – Železniční depo Chomutov

Časosběrný záznam demolice stavby

14.00  diskuse

 

14.15  Muzejní ohlédnutí

Kalabis Quintet - Pražské jaro 2021 [ukázka]

Ukázka z koncertu Pražského jara na půdě Národního technického muzea

 

Vánoční koncert 2021 – J. J. Ryba : Česká mše vánoční „Hej, mistře!“ [ukázka]

Ukázka ze streamu vánočního koncertu z Národního technického muzea

 

1000 mil československých 2021

Reportáž ze startu automobilové soutěže historických vozidel

 

Na jevišti světa – otevření nové expozice

Ohlédnutí za událostí.

14.35  diskuse

15.00  Dramaturgie, režie a střihová skladba dokumentárních filmů

– Svetlana Lazarová 

Historie a teorie dokumentárních filmů obecně. Ukázka filmu Tři oříšky pro pana profesora (film o světoznámém Otto Wichterlem, vynálezci kontaktních čoček a dámských punčoch). Portrét významného muže, studium archívů z hlediska režiséra, hledání „klíče“ k filmu. (cca 60 min.)

17.00  Černý Janek 2022

předání ocenění

Černý Janek 2022

Kopí Černého Janka 2022

Cena Františka Pospíšila 2022

Labyrint světa 2021–2022

účinkuje

kytarový virtuóz Štěpán Rak

18.00  ukončení – ředitel muzea / Veřejná projekce oceněných filmů (do 20.00)

MUSAIONfilm 2022:

Kopí Černého Janka 2022 (autor Karel Táborský)
bottom of page