top of page
filmy

EMYA 2024

Nominační film Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

[film vytvořený ne–muzejní produkcí pro muzeum (muzejní instituci)]

V soutěži o cenu Evropské muzeum roku 2024 (EMYA) se dostalo Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou do užšího výběru.

2:27 | přihlašovatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou | režie: MgA. Jan Hubáček | výroba: studio Upreal Vision (uprealvision.com), 2024

 

J. A. Komenský a V. R. Kounic

Film přibližující život J. A. Komenského a V. R. Kounice

[film školy na muzejní námět („Školní video muzeum“)]

Film vznikl jako prezentace významných osobností Uherského Brodu, J.A.Komenského a V.R. Kounice pro spřátelenou školu v Kranichfeldu  v rámci Česko – německého fondu Budoucnosti.

6:40 | přihlašovatel: ZŠ Uherský Brod, Mariánské náměstí 41 | režie: Mgr. Zdeňka Uhrová | výroba: školní televize ZŠ Mariánské, 2024

 

Jan Žižka

Životní příběh poraženého husitského vojevůdce

[film vytvořený ne–muzejní produkcí pro muzeum (muzejní instituci)]

Krátký animovaný film vznikl jako jeden z informačně–edukačních nástrojů výstavy o Janu Žižkovi z Trocnova, kterou uspořádalo Husitské muzeum v Táboře k 600. výročí Žižkova úmrtí. Film nabízí shrnutí životního příběhu slavného husitského válečníka a jedné z nejznámějších osobností našich dějin. S pomocí humoru a lehké nadsázky film předkládá divákovi základní fakta, ověřená moderním vědeckým výzkumem. Záživnou formou, cílenou především na dětské publikum, zprostředkuje znalosti o životě a době Jana Žižky.

7:00 | přihlašovatel: Husitské muzeum v Táboře | režie: Jan Míka | výroba: FILMOFON animation – Jan Míka, 2024

 

Karneval zvířat – Le Carnaval des Animaux

Velká zoologická fantazie. Věty:  Kohout a Slepice – Poules et Coqs, Želvy –Tortues,  Voliéra – Volière

[film vytvořený muzejníky (v muzeu)]

Entomologické zpracování hudební zoologické suity o čtrnácti větách francouzského skladatele Camille Saint–Saënse. Do rolí velkých zvířat jsou dosazeni zástupci bezobratlých, s cílem ukázat, že v přírodě není malých rolí a že i ti nejmenší živočichové prožívají stejně dramatické příběhy jako příslušníci nápadných a atraktivních druhů. Ukázka – tři věty. Připravováno jako doprovodný program k putovní výstavě Společenský život hmyzu Muzea Vysočiny Jihlava, jež se letos na podzim vrací po letech na Vysočinu.

5:03 | přihlašovatel: Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o. | režie: Klára Bezděčková | výroba: Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., 2024

 

Ke 100. výročí úmrtí Jiřího Wolkera

Sedm videí ke sedmi sbírkovým předmětům z pozůstalosti J. Wolkera (muzeumpv.cz/project/jiriwolker)

[film vytvořený ne–muzejní produkcí pro muzeum (muzejní instituci)]

Jiří Wolker, mladý, charismatický, talentovaný nejen jako básník. Podobně jako K. H. Mácha nebo Jiří Orten či další předčasně zesnulí umělci zanechal pro budoucí generace nesmazatelnou stopu především svou poezií.

2:39 | přihlašovatel: Muzeum a galerie v Prostějově | režie: ing. arch. Miloš Karásek | výroba: Illuvision, s.r.o (Miloš Karásek, Michal Zajaček), 2023

 

Litomyšlský graduál z roku 1563 – výroba faksimile

Dokument o výrobě faksimile Litomyšlského graduálu z r. 1563.

[film vytvořený muzejníky (v muzeu)]

Jedním z nejcennějších předmětů ve sbírkách Regionálního muzea v Litomyšli je iluminovaný graduál literátského sboru z roku 1563. Kniha budí pozornost už svými rozměry – 64x43 cm, tloušťka 20 cm, váha přes 36 kg. V dubových deskách potažených kůží s kováním je dnes svázáno 520 pergamenových listů. Graduál obsahuje české utrakvistické zpěvy. Noty a texty písní jsou doprovázeny nádhernými miniaturními malbami, jejichž kvalita řadí litomyšlský graduál k předním dílům svého druhu. Dokument se věnuje výrobou faksimile, která byla provedena z materiálů totožných s originálem za použití světlo stálých materiálů. Výsledná práce je v maximální možné míře shodná s originálem v jeho současné podobě, jak po stránce formátové, materiálové a techniky výroby (ručně malovaná iluminace, ručně provedený text, vazba aj.), tak i vizuálně (efekt „stáří“ a slepotisku ve vazbě).

26:00 | přihlašovatel: Regionální muzeum v Litomyšli | režie: Tomáš Čermák | výroba: Regionální muzeum v Litomyšli, 2020

 

Na březích Nilu

reportáž školní televize ZŠ Mariánské

[film školy na muzejní námět („Školní video muzeum“)]

Televize ZŠ Mariánské náměstí natáčela reportáž z výstavy o starověkém Egyptě z Muzea JAK v Uherském Brodě.

1:40 | přihlašovatel: ZŠ Uherský Brod, Mariánské náměstí 41 | režie: Mgr. Roman Patka | výroba: školní televize ZŠ Mariánské, 2023

 

Najděte odvahu

aneb kterak si obraz našel cestu do muzea

[film vytvořený muzejníky (v muzeu)]

Krátký film Muzea romské kultury, který režíroval, ale pro svou předčasnou smrt bohužel nedokončil kameraman a režisér Robin Stria.

3:41 | přihlašovatel: Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace | režie: Robin Stria | výroba: Muzeum romské kultury, 2023

 

Naše vykopávky [Eduard Štorch]

Malé i velké objevy, které přinesla výstava Pravěk, k tabuli! Jak si pračlověk cestu do škol našel

[film vytvořený muzejníky (v muzeu)]

Malé i velké objevy, které přinesla výstava Pravěk, k tabuli! Jak si pračlověk cestu do škol našel

17:00 | přihlašovatel: Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského | režie: Dana Terragni / Petr Šolar / Martina Halířová / Jaromír Linda | výroba: Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského, 0

 

Očím skryté

Co skrývají slavné středověké malby pod vrchní viditelnou vrstvou? Animovaný dokument přibližuje proces tvorby středověkých Mistrů oltářů na pozadí průlomové výstavy Národní galerie Praha

[profesionální (televizní) film o muzeu nebo muzejním tématu pro mimo muzejní účel]

K nejkrásnějším a nejcennějším obrazům na stěnách Národní galerie v Praze patří malby středověkých mistrů, Mistra Theodorika, Mistra Třeboňského oltáře a dalších. Díky moderní metodě IRR, používající infračervené záření, je možné odhalit na stovky let starých obrazech podkresbu, okem neviditelnou spodní vrstvu, a tím se doslova podívat dávným autorům pod ruce. Nově objevené detaily naznačují, jak fungovala středověká malířská dílna i jaký byl vztah objednavatelů a zhotovitelů výjimečných děl. Natočené detaily obrazů ve spojení s unikátní snímky pod kreseb znovu ožívají v animovaném dokumentu režisérky Marii Procházkové.

26:10 | přihlašovatel: Česká televize, Hausboot Production, Národní galerie Praha | režie: Maria Procházková | výroba: Česká televize, Hausbot Production, Národní galerie Praha, 2023

 

Pád řetězového mostu v Ostravě

Video přibližuje okolnosti tragédie, která se v Ostravě udála 15. 9. 1886.

[film vytvořený muzejníky (v muzeu)]

Snímek vychází z výstavy "Osudový okamžik", realizované v prostorách Ostravského muzea 5. 10. – 27. 11. 2016.

9:39 | přihlašovatel: Ostravské muzeum | režie: Zbyněk Moravec | výroba: Zbyněk Moravec, 2023

 

Památník Lidice

Místo tragédie. Místo naděje.

[film vytvořený muzejníky (v muzeu)]

V tomto prezentačním videu představuje Památník Lidice veřejnosti svou obsáhlou činnost. Poutavými záběry, jejichž autory jsou povětšinou pracovníci a spolupracovníci Památníku Lidice, promlouvá o významu, poslání a úkolech paměťové instituce.

06:34 | přihlašovatel: Památník Lidice | režie: Jiří Studnička | výroba: Památník Lidice, 2023

 

Památník Lidice (ve znakovém jazyce)

Místo tragédie. Místo naděje.

[film vytvořený muzejníky (v muzeu)]

Tímto prezentačním videem představuje Památník Lidice svou obsáhlou činnost veřejnosti také ve znakovém jazyce. Cílem je informovat sluchově znevýhodněné osoby o možnostech, které nabízí návštěva této paměťové instituce a seznámit je se základním posláním a úkoly, které plní. Podobný materiál vznikl za dobu existence Památníku Lidice poprvé.

07:56 | přihlašovatel: Památník Lidice | režie: Jiří Studnička | výroba: Památník Lidice, 2023

 

Perla na blatech

Menší architektura Josipa Plečnika

[profesionální (televizní) film o muzeu nebo muzejním tématu pro mimo muzejní účel]

Pozvánka pro návštěvníky Lublaně ve spolupráci s místními muzei.

12:00 | přihlašovatel: Václav Hron | režie: Václav Hron | výroba: TV Noe, 2024

 

Poklad z Jelínkova domu

[film vytvořený muzejníky (v muzeu)]

Video přibližuje hromadný mincovní nález z roku 1965, který byl učiněn na zbořeništi jednoho z domů v centru Ostravy. Depot pomáhá nahlédnout do jednoho z tíživých okamžiků, který toto tehdy biskupské město postihl během třicetileté války.

11:14 | přihlašovatel: Ostravské muzeum | režie: Zbyněk Moravec | výroba: Zbyněk Moravec, 2023

 

Průlet historií přerovské ornitologické stanice

Pohnutý osud nejstarší ornitologické stanice v Česku

[film vytvořený ne–muzejní produkcí pro muzeum (muzejní instituci)]

Přerovská ornitologická stanice ORNIS je přírodovědné oddělení Muzea Komenského v Přerově, zaměřené na výzkum ptáků a ekologickou výchovu. Její historie se začala psát před téměř sto lety, kdy skupina nadšenců založila v Přerově Moravský ornitologický spolek a o pár let později postavila Výzkumnou ornitologickou stanici. Snímek vznikl v souvislosti s nejnovější rekonstrukcí stanice dokončenou v roce 2023 a novou expozicí Ptáci Česka, jejíž součástí je i kinosál. Film je odvyprávěn z pohledu tří fiktivních pracovníků ORNIS, kteří byli svědky historie a vývoje v jednotlivých etapách 20. a 21. století. V jejich vzpomínkách nám představí nejen pestrou činnost a výrazné osobnosti, které stanici formovaly, ale neopomenou vzpomenout i na historické milníky, které zásadně ovlivnily chod stanice a životy jejích pracovníků.

20:15 | přihlašovatel: Muzeum Komenského v Přerově, p.o. | režie: Marie Dvořáková | výroba: Region Film, 2024

 

Pssst!

[film vytvořený muzejníky (v muzeu)]

Upoutávka na výstavu Vánoce ve středověké Ostravě, která probíhala v Ostravském muzeu od 1. 12. 2023 do 28. 1. 2024, ve formě přání hezkého Adventu a Vánoc. Krátké animované video vychází z dřevorytu Narození Ježíše Krista od Wolfganga z doby okolo roku 1470. Jednotlivé postavy Tří králů jsou vytvořeny překreslením motivů kachlů, nalezených při archeologických výzkumech v Ostravě.

1:44 | přihlašovatel: Ostravské muzeum | režie: Zbyněk Moravec | výroba: Zbyněk Moravec, 2023

 

Rockefellerovo archeologické muzeum v Jeruzalémě

Pohlednice z archeologického muzea

[profesionální (televizní) film o muzeu nebo muzejním tématu pro mimo muzejní účel]

Upoutávka pro návštěvu méně známého muzea v Izraeli

12:00 | přihlašovatel: Václav Hron | režie: Václav Hron | výroba: Televize NOE, 2023

 

Společně utaveno

Zápis ruční výroby skla na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO!

[film vytvořený ne–muzejní produkcí pro muzeum (muzejní instituci)]

Ruční výroba skla na seznamu UNESCO

1:05 | přihlašovatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou | režie: MgA. Jan Hubáček | výroba: studio Upreal Vision (https://uprealvision.com/), 2023

 

Tady žijí ptáci

Navštivme zajímavé ornitologické lokality střední Moravy

[film vytvořený ne–muzejní produkcí pro muzeum (muzejní instituci)]

V širším okolí ornitologické stanice ORNIS Muzea Komenského v Přerově se nachází několik oblastí ideálních pro pozorování ptactva. Snímek nás zavede na rozsáhlé rybničné soustavy u Záhlinic a Tovačova plných vodních druhů ptáků, k meandrům řeky Bečvy a ptačímu parku Malá Lipová, kde si v písčitých stěnách vyhrabávají nory vlhy a břehule, až po Hostýnské vrchy s jejich bukovými lesy plnými ohrožených druhů ptáků.

12:31 | přihlašovatel: Muzeum Komenského v Přerově, p.o. | režie: Ivan Stříteský | výroba: SKYFILM, 2022

Tati!!

Studentský film vznikl v rámci projektu JSNS.

[film školy na muzejní námět („Školní video muzeum“)]

Studentský snímek vznikl v rámci projektu JSNS Z místa, kde žijeme –Stejné příběhy, jiná jména. Dochází k propojení příběhu uherskobrodského rodáka RNDr. PhMr. M. Součka, který byl neprávem odsouzen ve vykonstruovaném procesu komunistickou diktaturou v 50. letech 20.stol., a mladičké ruské dívky Máši, jejíž tatínek byl odsouzen r. 2023 za její obrázek podporující Ukrajinu. Důraz je kladen na dopady na rodiny odsouzených a přesah do dnešních dní.

19:08 | přihlašovatel: ZŠ Uherský Brod, Mariánské náměstí 41 | režie: patronka týmu – Mgr. Martina Krajčová | výroba: ZŠ Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, 2023

 

Ves lidí

Příběh Lidic a jejich tragédie znovu ožívá v dokumentárním filmu kombinujícím výpovědi přeživších a dobové dokumenty s virtuálními 3D modely a diorama.

[film vytvořený muzejníky (v muzeu)]

V roce 2023 vznikl v dílně Památníku Lidice poutavý dokumentární film režiséra Jiřího Studničky s názvem Ves lidí. Poznejte historické okolnosti, které vedly k vypálení Lidic, pozastavte se nad příběhy obětí lidické tragédie a získejte relevantní informace o pomstě německých nacistů na českém národu. Vypravěči příběhu jsou sami přeživší lidické tragédie, které ztvárnili přední čeští umělci a umělkyně. Dokumentární film je vhodný i jako podklad pro výuku na II. stupni základních škol a na středních školách.

23:52 | přihlašovatel: Památník Lidice | režie: Jiří Studnička | výroba: Památník Lidice, 2023

 

aktualizace:

2024-06-04 | 8:45

[stránka pro porotu]

bottom of page