top of page

MUSAIONfilm 2024 – Jaký byl 26. ročník?

/ stručná výstupní zpráva

 

Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě ve středu 12. června 2024 skončil 26. ročník dvoudenní přehlídky muzejních filmů MUSAIONfilm 2024.[1] Bylo odpromítáno 22 filmů, zúčastnilo se přes 50 kolegů, hostů, přihlašovatelů filmů, porotců, účinkujících, studentů a pořadatelů. 6 (8) členná porota udělila 5 ocenění, proběhly 2 lektorské semináře (prezentace) a společenský večer s řadou neformálních setkání.

Přehlídka navázala na svou čtvrstoletou tradici (od r. 1998) a prostřednictvím všech zúčastněných se snažila reflektovat nové podněty, inspirativní pro ni samotnou, ale i roli audiovizuálních dokumentů především v podmínkách našeho muzejnictví. Porota se důsledněji zaměřila na naplnění zadání a výsledné vyhodnocení takových filmů, které by bylo možno považovat za muzejní v pravém slova smyslu. Mezi charakteristiky takových filmů patří dle jejich definice (ICOM – EXPO58) nejen zabývání se specifickou činností muzeí, ale též prezentace sbírkových předmětů, exponátů nebo exemplářů.

A právě mezi takové filmy se letos úspěšně zařadila série videí k sedmi sbírkovým předmětům z pozůstalosti Jiřího Wolkera (muzeumpv.cz/project/jiriwolker), realizovaných k jeho 100. výročí úmrtí. Hlavní cenu přehlídky Černý Janek 2024 tak získalo za „esteticky a emotivně působivou prezentaci sbírkových předmětů“ Muzeum a galerie v Prostějově, převzala ji paní ředitelka Mgr. Veronika Hrbáčková[2].

K muzejním filmům, zabývajících se vědeckou činností muzeí a oceněných za „tvůrčí invenci při zpracování témat z historie města“ přibyly filmy „Pád řetězového mostu v Ostravě“ z výstavy Osudový okamžik (2016) a „Poklad z Jelínkova domu“, přibližující hromadný mincovní nález z období třicetileté války. Cenu Františka Pospíšila (1885–1958), našeho prvního muzejníka s kamerou získalo tedy za rok 2024 Ostravské muzeum, na místě ji převzal autor obou filmů pan Zbyněk Moravec.

Za „přitažlivé ztvárnění historie instituce s funkčním využitím archivních materiálů i dokumentární fikce“ ve filmu „Průlet historií přerovské ornitologické stanice“ získalo Cenu předsedy poroty Muzeum Komenského v Přerově, p.o.[3], osobně ji převzal ředitel muzea Mgr. Radim Himmler. Podmanivý a originální film režisérky Marie Dvořákové byl vytvořen pro novou expozici Ptáci Česka na Ornitologické stanici. Na stránce Ornis.cz se k němu mj. dočítáme, že vznikl v souvislosti s nejnovější rekonstrukcí budovy ORNIS (dokončenou 2023) a novou expozicí: „Nechtěli jsme natočit suchý, učebnicový výklad historie ozdobený infografikou a animacemi,“ říká o filmu režisérka Marie Dvořáková, držitelka studentského Oscara za krátký film. „Snažili jsme se do filmu dostat lidský pohled, který v sobě nese emoce. Chtěli jsme v divákovi navodit pocit, že historii stanice sám prožil." Film byl letos představen na Academia Film Olomouc a je zamýšlen jako součást expozice, kde má být volně dostupný ke zhlédnutí všem návštěvníkům.

Obsahově i obrazově silnou výpovědí zapůsobil na diváky i porotu přehlídky film Památníku Lidice „Ves lidí“, jemuž byla udělena Cena ředitele muzea 2024 za „za vizuálně vrstevnatý dokumentární film kombinující výpovědi přeživších a dobové materiály lidické tragédie“.  Vznikl v r. 2023 přímo v památníku v režii Jiřího Studničky a zabývá se historickými okolnosti, které vedly k vypálení Lidic, příběhy obětí lidické tragédie. Vypravěči příběhu se stali sami přeživší lidické tragédie, které ztvárnili přední čeští umělci. Příběh je vyprávěn souběžně na několika místech velmi širokého filmového plátna (1:3) a je vhodný i jako efektní podklad pro výuku na II. stupni základních škol a na školách středních.

Nakonec i školy mají v posledních letech na MUSAIONfilmu své filmy. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se sice přihlásila jediná škola, ovšem získala od poroty Zvonec Černého Janka hned za 3 filmy „Tati!!“, „J. A. Komenský a V. R. Kounic“ a „Na březích Nilu“. Cena byla udělena Základní škole Mariánské náměstí v Uherském Brodě „za pestrou a soustavnou multižánrovou audiovizuální tvorbu“ a převzali ji vedoucí pedagogové Mgr. Martina Krajčová a Mgr. Roman Patka společně s žáky školy.

MUSAIONfilm 2024 byl uzavřen slavnostním přípitkem nejen se zástupci oceněných filmů, ale i se všemi dalšími kolegy, reprezentující přihlašovatele dalších velmi hodnotných příspěvků. Připomeňme za všechny alespoň další pozoruhodné filmy jako např. animovaný film Jan Žižka, odborně cenný a přitom srozumitelně vyprávěný film Litomyšlský graduál z r. 1563 – výroba faksimile,  zajímavou popularizační sérii filmů Naše vykopávky, film České televize vytvořený ve spolupráci s Národní galerií Očím skryté, televizní film o díle architekta Jože Plečnika Perla na blatech nebo skvělý ornitologický film Tady žijí ptáci. Přestože MUSAIONfilm uděluje ceny, necítí se být soutěží ve sportovním smyslu, oceňuje spíše ta díla, která naplňují co nejvíce muzejní zadání nebo obecně muzejní záměry a činnost.

Řada podnětů diskutovaných s účastníky zůstává náměty pro ročník nadcházející (červen 2025) a ročníky další, které má pořadatelské muzeum v záměru. Po čtvrstoletí přehlídky vyšlápla přehlídka do další své etapy a její Videotéka je díky přihlašovatelům obohacena o nové přírůstky určené dalším institucím, které o ně projeví zájem.

 

Aleš Kapsa

sekretariát MUSAIONfilmu

Muezum J. A. Komenského v Uh. Brodě

 

 

fotodokumentace MJAKUB.cz (foto Martina Trousilová)

https://eu.zonerama.com/MuzeumJAKUBfotoMT/Album/11631750

krátka video reportáž TV Noe (na 13:30)

https://www.tvnoe.cz/porad/40461-zpravodajske-noeviny-18-6-2024

 

 

 

 

 

[1] Viz též krátká reportáž v pořadu TV Noe „Zpravodajské Noeviny“ z 18. června 2024, 18:50 (premiéra, stopáži 13:30): https://www.tvnoe.cz/porad/40461-zpravodajske-noeviny-18-6-2024.

 

[2] https://muzeumpv.cz/; podrobně: https://muzeumpv.cz/muzeum-a-galerie-v-prostejove-ziskalo-hlavni-cenu-na-festivalu-muzejnich-filmu-musaionfilm/

 

[3] https://prerovmuzeum.cz/program-a-aktuality/aktuality/cena-z-musaionfilmu-2024

bottom of page