top of page
muzejní film

je nástroj muzejní práce (výzkum, dokumentace)

nástroj prezentace (součást expozice, výstavy nebo prezentace muzejní činnosti)

film je součást muzejních sbírek (archivní film)

Pojmem „muzejní film“ se zabývalo již

Zasedání odborníků na muzea, film a televizi, pořádané Mezinárodní radou muzeí (ICOM) pod záštitou UNESCO, které se konalo v pavilonu Spojených národů na Světové a mezinárodní výstavě v Bruselu v roce 1958 ve dnech 8. až 11. července 1958 za přítomnosti významného českého dokumentaristy Alana Františka Šulce (1909–1992):

Symposium d'experts (...), s. 17 výřez A - kopie.jpg
bottom of page