top of page

muzejní film

„Muzejní film“ není označení žánrové, nýbrž účelové. 

Muzejní film:

  • nástroj muzejní práce (výzkum, dokumentace)

  • nástroj prezentace (součást expozice, výstavy nebo prezentace muzejní činnosti)

  • film je součást muzejních sbírek (archivní film)

Pojmem „muzejní film“ se zabývalo již

 

Zasedání odborníků na muzea, film a televizi, pořádané Mezinárodní radou muzeí (ICOM)

pod záštitou UNESCO, které se konalo v pavilonu Spojených národů

na Světové a mezinárodní výstavě v Bruselu v roce 1958

ve dnech 8. až 11. července 1958

za přítomnosti významného českého dokumentaristy Alana Františka Šulce (1909–1992):

Symposium d'experts (...), s. 17 výřez A - kopie.jpg
bottom of page